MC Alka CL

Type
Stærkt alkalisk klorholdigt rengøringsmiddel. Kan også anvendes som rengøringsmiddel ved vekselvask.

Anvendelsesområde
Rengøring af malkeanlæg og køletanke.

Brugsanvisning
• Skyl anlægget/tanken med lunkent vand indtil alle mælkerester er fjernet
• Vask anlægget/tanken med varmt vand tilsat 0,5 dl MC ALKA CL pr. 10 liter vand. Vasketid 5-10 minutter. Sluttemperatur min. 41°C
• Tøm anlægget/tanken for vaskeopløsning
• Skyl anlægget/tanken med koldt drikkevand
• Skyl anlægget/tanken med koldt vand tilsat MC ACID eller MC ACID PLUS. Skylletid: ca. 5 minutter
• Tøm anlægget/tanken for skylleopløsning
• Skyl anlægget/tanken med rent drikkevand umiddelbart før næste malkning.

Må ikke blandes med syre eller syreholdige produkter. Efter endt rengøring skal alle overflader, der kommer i forbindelse med fødevarer, efterskylles med rent drikkevand. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, foderstoffer, lægemidler og syreholdige produkter. Må kun opbevares i originalemballage.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.