Udder Des 1:4 Jod

Type
Koncentreret desinficerende PVP-jodbaseret pattedypningsmiddel/pattespray.

Anvendelsesområde
Desinfektion af yvere.

Brugsanvisning
Fortyndes altid med rent vand før brug. 1 del UDDER DES 1:4 JOD tilsættes 4 dele vand.
Dette blandingsforhold må ikke fraviges.
Kan sprayes eller dyppes på.
Anvendes umiddelbart efter malkning, dvs. inden for de første 20 sekunder efter malkning idet patteåbningen her stadig er åben og tilgængelig for bakterier.

Godkendelse
Pattedyp/pattespray godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnr. 2010-20-5409-00176. Må kun anvendes umiddelbart efter malkning. Må ikke opbevares sammen med fødevarer og må kun opbevares i original emballage.

EGENSKABER
• Hurtigvirkende og med god langtidseffekt.
• Tilsat blødgørende hudplejemidler i form af glycerin.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.