Foam Additiv PAA 5

Type
Skumadditiv til PAA 5 samt andre udvalgte rengørings- og desinfektionsmidler.

Anvendelsesområde
Anvendes til de nævnte produkter i de tilfælde hvor skumeffekten ønskes øget.

Brugsanvisning
Der skal typisk bruges 2-10% FOAM ADDITIVE PAA5 beregnet på det ufortyndede rengørings / desinfektionsmiddel.

Eksempel med 10% dosering: Til 5 liter ufortyndet PAA 5 skal tilsættes 0,5 liter FOAM ADDITIVE PAA5. Herefter fortyndes med vand til den ønskede koncentration og blandingen kan
udlægges med skumudstyr e.l.

EGENSKABER
• Øger skumeffekten på følgende produkter:
- PAA 5
- Power
- Alka Cip
- Dex
• Giver øget vedhæftning hvilket specielt kan være ønskeligt på lodrette overflader.
• Bør ikke anvendes til andre end de ovennævnte produkter.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.