Scantech Dry Seal

Produktbeskrivelse
Vandbaseret tætningsvæske med PTFE. Anvendes til forbehandling af gevinddele som f.eks. bolte og gevindjern. Giver effektiv vibrationssikring og tætning overfor brændstoffer, smøremidler, kølemidler og gasser. Gør det nemt at opnå det ønskede fastspændingsmoment og giver en let demonterbar vibrationssikring.

Brugsanvisning
Påføres manuelt eller automatisk med efterfølgende tørring. Produktet bør ikke omrøres eller rystes 24 timer før brugen - dette for at undgå punktkorrosion som følge af luftbobler. For optimalt resultat bør emnerne forvarmes til 40°C og tørres ved 65°C. Påføres gevindet i en længde svarende til emnets diameter. Gevindet fyldes med 65-70% af deres kapacitet. På små/fine gevind kan produktet med fordel fortyndes med vand for at sikre korrekt udfyldning.

1. Påfør et jævnt lag på gevindet – undgå at påføre produktet på de første 2–3 gevindrunder.
2. Tørring ved rumtemperatur: ca. 24 timer. Støvtør efter ca. 1 time.
3. Tørring i ovn: Anvend luftcirkulering – optimale tørrebetingelser er 30 minutter ved 65°C. Anvendes lavere tørretemperatur kræves længere tørretid.
4. Sørg for at emnerne er tilstrækkeligt tørre før oplagring.

De behandlede emner kan opbevares i mindst 2 år før montering. Opbevares tørt og køligt.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.
Brugsvejledning
Brochure