PAA Extra

Flydende surt desinfektionsmiddel på peredikesyrebasis. Pereddikesyre (50 g/kg)

BRUGSOMRÅDE
Bruges til desinfektion af overflader og udstyr inden for næringsmiddelindustrien, pharmaceutisk industri, landbruget samt transportsektoren. Kun til professionel brug. Læs først vedlagte brugsanvisning.


EGENSKABER: 
PAA EXTRA er et bredspektret og hurtigtvirkende desinfektionsmiddel, som indeholder 5 % pereddikesyre. Virker ved lave temperaturer og kan derfor bruges i koldt vand. Pereddikesyre nedbrydes til vand, oxygen, eddikesyre og bioakkumuleres ikke. Produktet virker bakteriedræbende og fungicidt.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad