Strip One

Biologisk nedbrydeligt

Strip One er et biologisk nedbrydeligt produkt i gel form til fjernelse af graffiti og malingsrester. Strip One skader ikke metal, beton, træ eller glas.


Kan fjerne flere lag

Produktet har en lang varighed der gør, at man kan fjerne flere lag ud fra en enkelt påføring. Strip One’s
gel konsistens gør det enkelt at arbejde med og nemt at påføre tykke lag. Når produktet har virket, fjernes
malingen med en blød børste, spartel el. lign. Produktet arbejder bedst i temperaturer over 8 grader.


Brugsområder

Strip One egner sig til flere områder på grund af sine egenskaper og ikke er skadelig.
Strip One kan bruges på facader, offentlige institutioner, skoler, metroer, banker, statuer m.m.


Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.
Brochure