Sandblæsnings Tape

Produktbeskrivelse
Sandblæser Tape, en blød, føjelig og fleksibel PVC-film, 0,50 mm tyk, specielt beregnet som maskeringstape til sandblæsning. Giver skarpe, fine kanter uden skyggevirkning under og efter sandblæsning og er desuden let at fjerne. Efterlader ingen limrester. Sandblæser Tape flosser ikke i kanten ved brug sammen med almindeligt sandblæsningsudstyr. Kan evt. påsættes i to lag ved ekstremt højt tryk, eller hvis det skønnes nødvendigt for at opnå et godt resultat. Tapen er desuden meget velegnet til korrosionsbeskyttelse af rør og andet, der sænkes ned i ferskvand/saltvand eller graves ned i jorden.

Forventet levetid i påsat tilstand; mere end 50 år.
Påsætningstemperatur +5°C - +35°C.
Tapen kan anvendes ved kuldegrader, men tapen bør være minimum +5°C inden brug. I modsat fald kan tapen være svær at fjerne igen og kan i værste fald flosse.

Opbevares frostfrit og bør ikke udsættes for direkte sollys.

Mere Information:

Datablad