Ice Melt Liquid Plus

Type
Flydende is- og snesmeltemiddel.

Anvendelsesområde
Fjerner is, sne og rimfrost. Kan også anvendes forebyggende. Anvendes på kørebaner, stier, parkeringspladser, fortov, trapper, ramper o.l.

Brugsanvisning
Bruges i koncentrat. Omrystes let før brug. Større mængder is og løs sne fjernes først. Påføres herefter med spredebom eller lavtrykssprøjte.

Vejledende dosering:
Forebyggende påføring mod rim, is og sne: 5-15 g/m2
Efter bortfejning af sne: 15-40 g/m2
Overdosering kan gøre overfladen glat!
Følgende faktorer har indflydelse på doseringen:

 

Overfladetype:
På porøse overflader som f.eks. grus og sand skal almindeligvis doseres mere, da tømidlet risikerer at drænes bort.

Vindhastighed og temperatur:
Ved høj vindhastighed og lav temperatur skal doseres mere, da overfladen køles ned.

Trafiktætheden:
Jo mere trafik, des mere/oftere skal doseres, da tømidlet "køres af".

Nedbør:
Nedbør som kommer efter at tømidlet er påført, kan fjerne/udvaske tømidlet.

EGENSKABER
• Effektivt ned til ca. -19°C.
• Forebygger glatføre i op til 60 timer.
• Klæber til overfladen og holder effekten i længere tid – dermed større spredeintervaller.
• Er en væske og blæser derfor ikke bort.
• Biologisk let nedbrydelig.
• Baseret på calcium-magnesium-acetat (CMA) og kaliumformiat.
• Skader ikke: Grundvandet, planter, dyrenes poter, fodtøj, biler/jern/ metal, beton.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.
Brochure