Quick Drain

Type
Højkoncentreret syrebaseret flydende afløbsrens. KUN TIL PROFESSIONELT/INDUSTRIELT BRUG.

Anvendelsesområde
Anvendes til svært tilstoppede afløb. Et ætsende og meget kraftigvirkende produkt - overhold derfor altid følgende sikkerhedsforanstaltninger:

• Brug altid sikkerhedsbriller/ansigtsskærm og handsker.
• Brug ikke produktet såfremt der findes rester af andre afløbsrensere (feks syre, alkali- eller klorholdige) i afløbet/vandlåsen.
• Ved kontakt med vand og organisk materiale udvikles kraftig varme - undgå at indånde dampene – sørg for god udluftning.
• Overdosering kan give stødkogning/tilbageslag – læn Dem derfor aldrig ind over afløbet.
• Overdosering kan give så meget varme at plastrør kan tage skade.
• Hæld aldrig vand i produktemballagen pga. faren for kraftig varmeudviklende reaktion.
• Hold altid emballagen tæt lukket og under lås når produktet ikke er i brug. Bland aldrig med andre kemiprodukter.
• Kan bruges på stål-, støbejerns-, bly- og plastrør.
• Kan skade letmetaller, kobber, messing, galvaniseret jern, rustfrit stål, ikke-syre-resistent emalje/fliser/plast, fleksible plastrør, marmor og forkromede overflader.

Dosering:
• Håndvaskvandlås: 100-150 ml.
• Gulvafløb/toilet: 250 ml.

Brugsanvisning
• Fjern stående vand fra afløbet/vandlåsen.
• Tilsæt QUICK DRAIN direkte og langsomt i afløbet/toilettet – brug evt en plast-slange (til toilet) og tragt.
• Placer herefter en plastspand e.l. over åbningen, for at beskytte mod evt. tilbageslag/stødkogning.
• Lad virke i 5-10 minutter og skyl herefter med rigeligt koldt vand.
• Gentag behandlingen om nødvendigt.

Mere Information:

Datablad
Sikkerhedsblad
Arbejdspladsbrugsvejl.